Oops...
Slider with alias mvo not found.

Duurzaam

Duurzaam ondernemen = denken aan morgen

Steeds meer ondernemingen zien de noodzaak van duurzaam ondernemen, ook wel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) genoemd. Denken aan morgen, aan de toekomst, staat hierbij centraal. Ook wij stellen het thema duurzaamheid centraal en gaan daarbij uit van het motto “veranderen begint bij jezelf”. Wij werken met fabrikanten die zich bewust zijn van de verandering van een “take-make-dispose-economie” naar een duurzame economie waarbij alles draait om de 3P’s (People, Planet, Profit). Vragen die hierbij opkomen, zijn: hoe werken we aan het welzijn van onze mensen, waar produceren we, hoe kunnen we producten en afval hergebruiken, hoe voeren we producten af en wat wordt er op lange termijn mee gedaan?

Eén ding is duidelijk; duurzaam ondernemen is niet iets dat u even uitlegt en oplegt. Het is een cultuur en men moet de tijd krijgen om het zich eigen te maken. Het is een veranderingsproces dat zich moet ontwikkelen en het heeft alles te maken met keuzes die u maakt. Duurzaam is een commercieel toverwoord, maar wat doen wij er concreet mee?

Duurzaam werken

Bij Studio Heering houden we al bij het ontwerpproces rekening met het hergebruik van materialen en middelen. Wij zijn een groot voorstander van duurzaam werken en de circulaire economie. Wij werken in een team samen met (Nederlandse) fabrikanten om juist de circulaire economie handen en voeten te geven voor werkomgevingen. Dit geven we vorm in ons duurzame concept: o.a. “Green Office Furniture”. Het begint met de inventarisatie van de huidige werkomgeving. Welke onderdelen zijn er en kunnen (her)gebruikt worden voor uw concept? Dit is de basis waarmee we verder gaan om uw duurzame werkomgeving vorm te geven.

Duurzaam en ergonomisch meubilair

U en uw medewerkers verdienen een duurzame ergonomische werkomgeving. Studio Heering staat stil bij uw en hun veiligheid en gezondheid! Studio Heering werkt samen met Heering Office nauw samen met zeer innovatieve en milieuvriendelijke leveranciers, bijvoorbeeld BuzziSpace, Castelijn, Drentea, Hag, Palmberg, RBM, RH, Sedus, Thonet en Vepa. Deze samenwerking zorgt voor een duurzaam aanbod meubilair.

Duurzaam ondernemen en kostenbesparing

Het lijkt tegenstrijdig: duurzaam ondernemen en kostenbesparing. Maar het kan verrassend uitpakken! Het betaalt zich bijvoorbeeld uit in milieuwinst èn een minder hoge energierekening. Denk ook aan hergebruik en minder materiaalgebruik, minder verpakking, minder afval, minder transport.

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om uw kantoor duurzamer in te richten?